Polka Valčík Tango
Ale ne Andulko ¦afářova Agáty bílé
A¸ budou trumpety Byla noc krásná májová Bílé konvalinky
A¸ poma¨írujem Bylo to jedenkrát v neděli Cikáne černý
Bezejmenná Co je to za děvčátko Cikánka
Bílý kvíteček Červená sukýnka Děti z Pirea
Bříza zelená Do lesíčka na čekanou Japonečka
Cestáři Dobrou noc milko má Kdy¸ rozpláče se harmonika
Co jste hasiči Dva kamarádi Lapaloma
Čtyři páry bílejch koní Hájku háječku Malajka
Doudlebská polka Hledám galánečku Mexiko
Fůra slámy Hrál mladý cikán Ó Mariano
Hajá Chaloupky pod horama Pohádka mládí
Hej paní mámo Já jsem malý mysliveček Přijď zítra zas
Hezky od podlahy Jetel voněl zráli klasy Silnice ¨edivá
Hospůdko hospůdko malá Ji¸ní Čechy Split
Hrajte já ráda tancuju Kde je sládek
Hů a hů Kdepak je to na¨e mládí
Já nemám nic Kdy¸ jsem ¨el od vás
Jaké je to hezké Kdy¸ jsem ¨el Putimskou branou
Jana Kdy¸ se p¨enka zelenala
Ta slepička kropenatá Ko¨ilička bílá
Jetelíček u vody Láska nehněvaná
Kalná je voda Le¨etínský kovář
Karlíčku můj Malá písnička
Kdyby ty muziky nebyly Malý ho¨ík černovlasý
Kdy¸ jsem byla svobodná Morava krásná zem
Kdy¸ jsem při¨el do Vr¨ovic Můj otec rybářem byl
Kdy¸ jsem ¨el po rynku Na louce sedlák seče
Klatov¨tí dragouni Na Pankráci
Kolem na¨í zahrádečky Na podzim kdy¸ kvetou jiřiny
Kolíne Na ¦umavě je dolina
Kominíček Nezlobte se rodičové
Lesácká Počkej ty bude¨ litovat
Máničko moje Pod tou na¨í starou lípou
Mlynářovic Dorotička Poslední korunu mám
Muziky muziky Povětrné střevíčky
Mysliveček vy¨el z lesa na cestičku Proč ten jetelíček trávu převy¨uje
Na břehu Blanice Příchovická
Na tu svatů Katerinu Skřivánek zpíval
Nedaleko od Trenčína Spadl lístek z javora
Nemelem nemelem Starý pytlák
Od Tábora Stavěli tesaři
Pětatřicátníci ¦umař Bárta
Pivovarský koně ¦umavo ¦umavo
Pod jednou střechou ¦vestková alej
Pod na¨ima okny Talisman lásky
Pode mlejnem  nade mlejnem Tam na stráni
Polka bez kapelníka Teče potůček bublavý
Přerovanka Třeboňská kasárna
Přes dvě vesnice U studánky seděla
¦estýho července U Zborova
¦koda lásky U¸ troubějí
¦těstí na rozcestí Vandrovalo děvče
¦vestkový knedlíky Včera jsem byl u muziky
Tam kde je hájek ´iďáček
Ty musí¨ má milá
U na¨ich kasáren
V Předenicích na potoce
Včera jsem tě čekala
Večer za strahovskou branou
Za hory a doly
Za vodou
Za vsí je háječek
Zbraslavská
Zelené háje
Zpívejte si s námi
Zůstaň tu s námi